Stappenplan

Met ons stappenplan bestaande uit tien stappen, bent u voorbereid vanaf het moment van overlijden.

 1. Melden van overlijden

  De eerste stap is om het overlijden te laten vaststellen door een arts. Als de overledene thuis is, neemt u contact op met de huisarts. In het geval dat de overledene in een ziekenhuis, hospice of zorginstelling was, wordt dit voor u geregeld.

  Daarna neemt u contact op met Noach Uitvaartzorg via (0321) 745 067. Wij zijn altijd bereikbaar, dag en nacht. U wordt direct geholpen door een uitvaartverzorger.

 2. Laatste verzorging

  Onze eerste prioriteit is de verzorging van de overledene. Gaat de overledene naar onze afscheidskamers of wordt hij of zij thuis opgebaard? Wat voor kleding moet de overledene aan? Zijn er mensen die willen helpen met de verzorging en het aankleden? Dit zijn allemaal zaken die u met onze uitvaartverzorger kunt bespreken.

  Naast het vaststellen van het overlijden, moet er ook een keuze worden gemaakt voor de manier van opbaren: balsemen of koelen. De uitvaartverzorger helpt u bij het maken van deze beslissing.

 3. Voorbereiden van de uitvaart

  Onze uitvaartverzorger komt bij u thuis voor een gesprek. Jullie bespreken wie de overledene was, met wie hij of zij verbonden was en wie er bij het afscheid betrokken zijn. Er wordt ook naar eventuele uitvaartverzekeringen gekeken.

  De uitvaartverzorger bespreekt de mogelijkheden met u, daarbij kunt u denken aan:

  – Cremeren of (natuur)begraven
  – De locatie van de uitvaart (kerk, theater, crematorium, etc)
  – Eventueel rouwbezoek
  – Basis of luxe catering
  – Bloemstukken
  – Drukwerk zoals advertenties, prenten of kaartjes
  – Uitvaartkist, uitvaartmand of een opbaarplank met lijkwade
  – Staatsievervoer
  – Sprekers
  – Muziek (inclusief eventueel live-muziek)
  – Tonen van het beelden uit het leven van de overledene (zowel foto als video)
  – Het vastleggen van het afscheid (zowel foto als video)

  Onze uitvaartverzorgers staan tot uw dienst om het regelen van de uitvaart zo makkelijk mogelijk te maken. Ze begeleiden u stap voor stap en geven u alle tijd en aandacht die u nodig heeft om de juiste keuzes te maken.

 4. Overzichtelijk maken van de uitvaart

  Onze uitvaartverzorger zorgt ervoor dat alles op een rijtje komt te staan. U krijgt een overzicht van wat er is geregeld en wat de afspraken zijn. Hierbij zit ook een begroting met een overzicht van de kosten. We nemen ook uitvaartverzekeringen mee in onze overwegingen, zodat u precies weet wat u financieel kunt verwachten.

  De uitvaartverzorger neemt de tijd om alles rustig met u door te nemen. Zo weet u precies wat er de komende dagen gaat gebeuren: wie doet wat en wanneer.

 5. Bekend maken van de uitvaart

  Onze uitvaartverzorger kan u ondersteunen bij het samenstellen van de rouwkaart. Welke tekst past het beste bij de overledene? Kiest u voor een afbeelding of een foto op de kaart?

  Terwijl de rouwkaart wordt ontworpen, kunt u alvast de adressen op de enveloppen schrijven. Daarna krijgt u een proefdruk om te beoordelen. Wanneer u akkoord bent, worden de kaarten gedrukt. Onze uitvaartverzorger kan u helpen bij het versturen van de post.

  Naast het verzenden van rouwkaarten, is het ook mogelijk om een advertentie in de krant te plaatsen. Onze uitvaartverzorger kan dit voor u regelen.

  Veel families maken gebruik van ons condoleanceregister om het overlijden bekend te maken aan iedereen. Dit register is te vinden op onze website en het gebruik hiervan is gratis.

 6. Werkzaamheden op de achtergrond

  Wij zorgen ervoor dat de aangifte van het overlijden bij de gemeente geregeld wordt. U ontvangt hierna een uittreksel uit de overlijdensakte.

  De uitvaartverzorger maakt afspraken met alle partijen die betrokken zijn bij de uitvaart en onderhoudt contact met hen. Zo weet iedereen precies wat er moet gebeuren. Als er gekozen wordt voor gedachtenisprentjes of kerkboekjes, kan de uitvaartverzorger helpen bij het maken ervan.

  We bereiden de afscheidsbijeenkomst voor, die op de dag van de uitvaart zal plaatsvinden. Dit betekent dat we teksten schrijven, muziek en foto’s uitzoeken en alles verwerken in een overzichtelijk draaiboek.

 7. Persoonlijk afscheid nemen

  Tussen het overlijden en de uitvaart kan persoonlijk afscheid van de overledene worden genomen. Het is verstandig om vooraf na te denken over hoe het rouwbezoek zal verlopen. Wanneer krijgt het gezin tijd om afscheid te nemen? Wanneer komen de naaste familieleden en goede vrienden afscheid nemen? Is er een openbaar rouwbezoek waarbij iedereen welkom is? Onze uitvaartverzorger kan u helpen om dit goed te organiseren.

  Het sluiten van de uitvaartkist is een bijzonder moment, meestal wordt dit gedaan door het gezin. Soms samen met naaste familie. Onze uitvaartverzorger begeleidt u hierbij.

 8. De dag van de uitvaart

  Op deze dag nemen we samen de tijd om afscheid te nemen. U voelt zich verbonden met de overledene en alle belangrijke mensen in zijn of haar leven. Samen delen we mooie herinneringen. Er is ook tijd om vooruit te kijken, naar een toekomst waarin we het gemis zullen meedragen op ons levenspad.

  Alles is zorgvuldig voorbereid. Er is een duidelijk draaiboek gemaakt waardoor u weet wat er gebeurt, door wie en op welk moment. Onze uitvaartverzorger, die u sinds het overlijden begeleidt, is de ceremoniemeester. Een team van gastdames zorgt ervoor dat de genodigden worden verwelkomd. Samen met de uitvaartverzorger zorgen ze ervoor dat de uitvaart op rolletjes verloopt.

 9. Gesprek na de uitvaart

  Na de uitvaart komt onze uitvaartverzorger bij u op bezoek. Samen met de uitvaartverzorger blikt u terug op de periode rondom het afscheid. Als het nodig is, kan de verzorger u assisteren bij het maken van dankbetuigingen of het plaatsen van een advertentie om mensen te bedanken die u steun hebben geboden.

  Onze uitvaartverzorger zorgt voor een duidelijke nota, gebaseerd op de eerder afgegeven begroting. Daarnaast worden eventuele uitkeringen van verzekeringspolissen meegenomen in de nota.

 10. Na de uitvaart

  Na de uitvaart is het tijd om de nalatenschap af te wikkelen. We sturen u een gids met praktische tips. We hopen dat het u lukt om het gemis te integreren in uw leven. Als het nodig is, kunnen we u doorverwijzen naar mensen die u hierbij kunnen ondersteunen.

  De verbinding met de overledene blijft voortbestaan. Het is belangrijk om hier regelmatig samen bij stil te staan. Als er activiteiten zijn, ontvangt u een uitnodiging.

Wensenboekje

Wat zijn volgens u de belangrijkste dingen bij uw afscheid? Het is fijn als anderen hiervan op de hoogte zijn, zodat ze de juiste keuzes kunnen maken. Vul een wensenboekje in om ze te laten weten wat u belangrijk vindt.

Het is nooit te vroeg om een wensenboekje in te vullen, zelfs wanneer u nog prima gezond bent. Zo kunt u het aanpassen wanneer uw wensen en smaak veranderen door de jaren heen.