Begrafenis Lelystad

Een begrafenis is een rituele ceremonie waarbij een overledene wordt begraven in een grafkist, vaak in een graf in de grond. Deze ceremonie kan ook wel als teraardebestelling of graflegging worden beschreven.

De organisatie van de begrafenis in Lelystad is vaak in handen van de familie of nabestaanden van de overledene. Er zijn verschillende locaties waar de ceremonie kan plaatsvinden, zoals een begraafplaats, een kerk of een andere religieuze locatie.

Na het overlijden van een dierbare, zijn er veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Een van de eerste beslissingen die genomen moet worden, is de manier van afscheid nemen. Er zijn twee opties: begraven of cremeren.

Onze uitvaartverzorger kan u bijstaan bij het organiseren van een begrafenis, indien dat de wens was van de overledene. Hij kan u helpen met het regelen van de begrafenis, zoals het reserveren van een graf, het regelen van een rouwkaart en het helpen bij de keuze van bloemen.

“De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen. En iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen. We zien ze vallen op de grond en dan opnieuw weer groeien. Zo heeft de aarde ons geleerd dat ál wat sterft zal bloeien.” – Toon Hermans

Begrafenis populair in Lelystad

In Lelystad wordt er nog vaak gekozen voor begraven als manier om een overledene te herdenken. Uit onderzoek van Noach blijkt dat ongeveer 40% van de mensen kiest voor begraven en 60% voor cremeren. Begraven geeft nabestaanden de mogelijkheid om een specifieke plek te hebben waar zij hun dierbare kunnen herdenken, het geeft een gevoel van vastigheid en duurzaamheid. Dit kan hen helpen bij het verwerken van het verlies en het afscheid nemen van hun dierbare.

Er zijn verschillende factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de keuze tussen begraven of crematie.

Een begrafenis is over het algemeen duurder dan een crematie, aangezien er meer kosten zijn verbonden aan het graf, grafkist en begraafplaats.

Crematie biedt meer flexibiliteit voor de nabestaanden met betrekking tot de as van de overledene. Zo kunnen ze de as uitstrooien, bewaren in een urn of in een assieraad.

Wanneer begraven in Lelystad?

De wet op de lijkbezorging regelt de termijn waarbinnen een overledene begraven of gecremeerd dient te worden. Volgens deze wet moet dit binnen 6 werkdagen na het overlijden gebeuren.

Dit betekent dat als iemand op een maandag overlijdt, de begrafenis of crematie meestal plaatsvindt op de vrijdag of in sommige gevallen op de zaterdag.

Volgens de wetgeving mag een overledene alleen begraven worden op een begraafplaats, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn waarin begraven op privégrond is toegestaan.

Dit is om te garanderen dat de begraving plaatsvindt in een geschikte omgeving, die voldoet aan de hygiënische en sanitaire eisen.

Begrafenis regelen in Lelystad

Na het overlijden van een dierbare is er vaak weinig tijd om de begrafenis te regelen. Als u meer wilt weten over hoe een begrafenis in Lelystad georganiseerd kan worden, kan een uitvaartverzorger van Noach u meer informatie geven over de mogelijkheden.

Een uitvaartverzorger kan u helpen met het maken van beslissingen en het regelen van de afscheidsdienst, zodat u zich kunt richten op uw verdriet en de herinnering aan uw dierbare.

Door uw wensen te delen met de medewerkers van Noach Uitvaartzorg, kunnen wij deze wensen in de toekomst meenemen bij het organiseren van uw begrafenis.

Door uw wensen te bespreken met Noach Uitvaartzorg, kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden later niet met onverwachte vragen zullen worden geconfronteerd.

Hierdoor kunnen zij zich concentreren op het verwerken van hun verdriet en de herinnering

Asresten na crematie - de asbestemming en uitstrooien van as
Afscheidshuis Flevoland exterieur 1

Kosten begrafenis Lelystad

De kosten voor een begrafenis zijn vaak hoger dan de kosten voor een crematie. Dit is omdat er meer kosten zijn verbonden aan een begrafenis, zoals de kosten voor het graf, begraafplaats en eventueel vergunningen.

Onze uitvaartverzorger kan u informeren over de specifieke kosten wanneer u kiest voor een begrafenis in Lelystad.

De kosten voor een begrafenis zijn ook afhankelijk van de keuzes die u maakt, zoals de kosten voor de kist, het soort graf en eventueel extra diensten.

De kosten van een begrafenis kunnen snel oplopen en zijn afhankelijk van de persoonlijke wensen van de overledene of de nabestaanden.

Een manier om uzelf te beschermen tegen deze kosten is door een uitvaartverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering specifiek bedoeld voor de kosten van een uitvaart.

Onze medewerkers kunnen u doorverwijzen naar derden waar u meer informatie kunt krijgen over uitvaartverzekeringen en waar uw premie direct berekend kan worden.

Begrafenisplechtigheid

Bij de meeste begraafplaatsen zijn er faciliteiten zoals een uitvaartcentrum of een kerk in de buurt waar de afscheidsdienst gehouden kan worden.

Dit is echter niet de enige optie. U heeft de vrijheid om een andere locatie te kiezen, zoals een restaurant of theater. Na de dienst gaat men meestal samen naar het graf waar er eventueel nog een ceremonie gehouden kan worden.

In Nederland zijn er veel verschillende begraafplaatsen waaruit gekozen kan worden. Deze begraafplaatsen worden onderverdeeld in twee categorieën: gemeentelijke begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen.

Gemeentelijke begraafplaatsen worden beheerd door de gemeente en zijn voor iedereen toegankelijk.

Bijzondere begraafplaatsen zijn begraafplaatsen die speciaal gericht zijn op een bepaalde groep of doel, zoals natuurbegraafplaatsen of kerkelijke begraafplaatsen.

Asresten na crematie - de asbestemming en uitstrooien van as
Afscheidshuis Flevoland exterieur 1

Soorten graven in Lelystad

Als u een graf zoekt voor een dierbare, zijn er op een begraafplaats vaak drie soorten graven waaruit u kunt kiezen. Dit zijn een koopgraf, huurgraf en een algemeen graf.

Een algemeen graf in Lelystad is een graf waarover de begraafplaats beslist wie er begraven wordt en hoeveel personen er kunnen worden begraven. Dit type graf wordt vaak na een periode van tien jaar geruimd en de periode kan niet verlengd worden.

De opties voor het plaatsen van een grafsteen zijn beperkt en ook voor het plaatsen van bloemen of planten zijn er beperkte mogelijkheden. Er wordt geen grafrecht berekend voor een algemeen graf, alleen de kosten van het begraven zelf.

Er zijn verschillende opties beschikbaar als u besluit een particulier graf te kiezen. Een particulier graf geeft nabestaanden de mogelijkheid om een persoonlijke plek te creëren voor hun dierbare.

Hierbij is er meer ruimte voor persoonlijke wensen, zoals het plaatsen van een grafmonument of bloemen. U heeft de vrijheid om te beslissen wie er in het graf begraven wordt en hoe lang u het graf huurt of koopt.

Vaak kunt u kiezen voor een huurperiode van 10, 20, 30 of 50 jaar en daarna kunt u het recht verlengen met 5, 10 of 20 jaar.

Begraafplaats in Lelystad

Begraafplaats en Crematorium Almere Stad

Olandhorst

Uw begrafenis in Lelystad laten verzorgen

Het is belangrijk om voorbereid te zijn voor het onverwachte. Daarom bieden wij een gratis en geheel vrijblijvend voorgesprek aan. Of u nu wel of geen uitvaartverzekering heeft, wij staan altijd klaar om u te helpen bij het regelen van de uitvaart. Het is ook van belang om te weten dat u altijd zelf kiest wie de uitvaart verzorgt, ongeacht waar u een uitvaartverzekering heeft afgesloten.

  • Ruim 6 jaar ervaring
  • Zowel voor uw crematie als begrafenis
  • Uw uitvaart verzorgd door ons familiebedrijf
  • Altijd één vast aanspreekpunt