Begrafenis

Begrafenis regelen

Een begrafenis, ook wel graflegging of teraardebestelling genoemd, is een dienst waarbij de overledene in een uitvaartkist begraven wordt in de aarde. Sommige mensen kiezen ervoor om begraven te worden zodat nabestaanden een plek hebben om te herdenken. Dit kan ook vanwege een geloofsovertuiging zijn.

Na het overlijden van uw geliefde, zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Was begraven de wens van de overledene? Onze uitvaartverzorger kan u bijstaan bij het organiseren van een begrafenis. Samen bespreekt u de wensen van de overledene en regelt alles van de afscheidsplechtigheid tot de begraafplaats.

Noach Uitvaartzorg helpt u graag hierbij.

Begrafenis in Nederland

Nog steeds kiezen veel mensen in Nederland voor begraven. Volgens recente onderzoeken kiest ongeveer 40% voor begraven en 60% voor cremeren. Nabestaanden hebben zo een plaats waar ze naar toe kunnen gaan om hun dierbare te herdenken. Een begrafenis heeft vaak hogere kosten dan een crematie. Cremeren biedt meer opties met de as, zoals uitstrooien, bewaren in een urn of assieraad. Of men kiest voor begraven of cremeren hangt vaak af van persoonlijke wensen.

De wet op de lijkbezorging stelt dat een overledene binnen 6 werkdagen begraven of gecremeerd moet zijn. Dit betekent dat bij een overlijden op maandag de begrafenis of crematie meestal plaatsvindt op vrijdag of soms op zaterdag.

Volgens de wet mag een overledene alleen begraven worden op een begraafplaats, behalve in uitzonderlijke gevallen waar begraven op privégrond toegestaan is.

Begraafplaats te Dronten
Uitvaartverzorger van Noach Uitvaartzorg

De uitvaartverzorger

Na het verlies van een dierbare is er vaak weinig tijd om alles te regelen. Vaak zitten er maar enkele dagen tussen het overlijden en de begrafenis. Wilt u meer weten over de regelingen van een begrafenis? De Noach uitvaartverzorger helpt u graag en vertelt u meer over de opties die beschikbaar zijn in uw regio.

Door uw uitvaartwensen nu alvast te bespreken met Noach Uitvaartzorg, kunt u er zeker van zijn dat uw nabestaanden later niet met onverwachte keuzes zullen worden geconfronteerd. Het vastleggen van uw uitvaartwensen is geheel vrijblijvend en uw wensen kunnen altijd gewijzigd worden.

Begrafenis kosten

De kosten voor een begrafenis zijn afhankelijk van keuze van begraafplaats, graf, en gekozen kist. In vergelijking met crematie zijn de kosten voor begrafenis vaak hoger.

De meeste kosten zitten in het huren van het graf en het laten maken van de grafsteen.

Wanneer u zich zorgen maakt over de kosten van een uitvaart, kunt u overwegen om een verzekering af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd voor de kosten die gemoeid zijn met uw uitvaart, zoals de crematie of begrafenis zelf, vervoer, rouwkaarten, bloemen, etc. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiële aspecten van een uitvaart.

Begrafenis kosten kunnen worden afgedekt met een uitvaartverzekering
Begrafenis plechtigheid in een uitvaartcentrum

Begrafenis plechtigheid

De afscheidsplechtigheid kan plaatsvinden op een locatie naar keuze, zoals een kerk of uitvaartcentrum, maar ook in een restaurant of theater. Na afloop van de dienst kan men samen naar het graf lopen waar er nog een ceremonie kan plaatsvinden. De nabestaanden kunnen ook kiezen voor muziek of andere persoonlijke elementen bij het graf om het afscheid te verzachten.

Een begraafplaats kan worden gekenmerkt door de eigenaar, zoals een gemeente of een religieuze organisatie. Sommige begraafplaatsen zijn specifiek gericht op natuur of milieu, zoals een ecologische begraafplaats. Andere begraafplaatsen zijn bedoeld voor specifieke religies of groepen, zoals een joodse of katholieke begraafplaats. Elk type begraafplaats heeft zijn eigen regels en kenmerken.

Keuze voor graf

Wie er in een algemeen graf begraven worden en hoeveel personen er kunnen worden begraven, wordt door de begraafplaats bepaald. Meestal wordt zo’n graf na tien jaar geruimd en doorgaans kan deze termijn niet verlengd worden.

Een particulier graf biedt meer mogelijkheden voor persoonlijke aandenken, zoals het plaatsen van een eigen grafmonument. Dit is een plek waar nabestaanden na de begrafenis nog vaak terugkomen. Bij een particulier graf heeft u de vrijheid om zelf te bepalen wie er in het graf zal worden begraven, vaak zijn dit twee of drie personen.

Crematie uitleg

Begrafenis regelen in uw regio

Uitvaart Almere
Almere
Uitvaart Dronten
Dronten
Uitvaart Emmeloord
Emmeloord
Uitvaart Harderwijk
Harderwijk
Uitvaart Kampen
Kampen
Uitvaart Lelystad
Lelystad
Uitvaart Noordoostpolder
Noordoostpolder
Uitvaart Zeewolde
Zeewolde
Uitvaart Zwolle
Zwolle